Nasi specjaliści

Skontaktuj się z nami

Zespół

mgr inż. Jarosław Wdzięczny

Spe­cja­li­sta ds. Au­to­ma­ty­ki

Pro­fe­sjo­na­li­sta z wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem
Absolwent Po­li­tech­ni­ki Łódzkiej – Wydział Elek­trycz­ny

tel. +48 693 013 003 e-mail: Jaroslaw.Wdzieczny@tewemo.pl

mgr inż. Daniel Bag­dziń­ski

Pro­jek­tant

Spe­cja­li­sta ds. Au­to­ma­ty­ki
Absolwent Po­li­tech­ni­ki Łódzkiej – Wydział Elek­trycz­ny

tel. +48 505 974 131 e-mail: Daniel.Bagdzinski@tewemo.pl

mgr inż. Agnieszka Komorowska

Spe­cja­li­sta ds. Au­to­ma­ty­ki

Udowadnia, że au­to­ma­ty­ka prze­my­sło­wa jest również dla Kobiet
Ab­sol­went­ka Po­li­tech­ni­ki Wro­cław­skiej – Wydział AiR

tel. +48 693 013 848 e-mail: Agnieszka.Komorowska@tewemo.pl

Szukasz rozwiązania?

Zaufali nam© 2017 Projekt i wykonanie Fit-Design

2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Tewemo Sp. z o.o.