Nasi specjaliści

Skontaktuj się z nami

Zespół

mgr inż. Prze­my­sław Krygier

Spe­cja­li­sta ds. Pro­gra­mo­wa­nia

Pro­gra­mi­sta z za­mi­ło­wa­nia i zawodu
Absolwent Po­li­tech­ni­ki Łódzkiej – Wydział Elek­trycz­ny

tel. +48 697 568 302 e-mail: Przemyslaw.Krygier@tewemo.pl

mgr inż. Jarosław Wdzięczny

Spe­cja­li­sta ds. Au­to­ma­ty­ki

Pro­fe­sjo­na­li­sta z wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem
Absolwent Po­li­tech­ni­ki Łódzkiej – Wydział Elek­trycz­ny

tel. +48 693 013 003 e-mail: Jaroslaw.Wdzieczny@tewemo.pl

mgr inż. Daniel Bag­dziń­ski

Pro­jek­tant

Spe­cja­li­sta ds. Au­to­ma­ty­ki
Absolwent Po­li­tech­ni­ki Łódzkiej – Wydział Elek­trycz­ny

tel. +48 505 974 131 e-mail: Daniel.Bagdzinski@tewemo.pl

mgr Kinga Rutkowska

Asy­stent­ Zarządu

Dobry duch zespołu
Ab­sol­went­ka WSB – Zarządzanie zasobami ludzkimi

tel. +48 693 013 067 e-mail: Kinga.Rutkowska@tewemo.pl

mgr inż. Agnieszka Olesińska

Spe­cja­li­sta ds. Au­to­ma­ty­ki

Udowadnia, że au­to­ma­ty­ka prze­my­sło­wa jest również dla Kobiet
Ab­sol­went­ka Po­li­tech­ni­ki Wro­cław­skiej – Wydział AiR

tel. +48 693 013 848 e-mail: Agnieszka.Olesinska@tewemo.pl

inż. Michał Aleksiński

Automatyk

Młody, zdolny i kreatywny
Absolwent UMK – Wydział Automatyki i Robotyki

tel. +48 575 999 041 e-mail: Michal.Aleksinski@tewemo.pl

inż. Artur Pałczyński

Programista

Programista z pasją
Absolwent UTP – Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

tel. +48 535 201 558 e-mail: Artur.Palczynski@tewemo.pl

Szukasz rozwiązania?

Skontaktuj się z nami!

Zaufali nam© 2017 Projekt i wykonanie Fit-Design

2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Tewemo Sp. z o.o.